logo-liesvelt-202303

Leverbot

Leverbot is een grote parasiet die leeft in de galgangen van de lever. De cyclus van de bot start met larven vanuit het schaap en komt via opname van een waterslak (waarin de leverbotten zitten) weer in het schaap terecht.

Altijd de beste zorg

Met name in het najaar...

Natte gebieden en het najaar vormen de grootste risico’s. Er zijn twee vormen die voorkomen. Allereerst de acute vorm, waarbij het schaap een enorme invasie aan leverbotten binnenkrijgt en vrij snel zal sterven. Dit komt met name in het najaar voor. Daarnaast is er een chronische vorm, waarbij het schaap langdurig met minder leverbotten in de lever geconfronteerd wordt. Ze krijgen dan bloedarmoede, vocht tussen kaaktakken, bleke slijmvliezen en zullen langzaam verzwakken.

Diagnose

Het aantonen van leverbot kan door middel van mest of bloed. Er is dan enkel vast te stellen dat leverbot aanwezig is. Over de ernst is geen oordeel te vellen. Wanneer er onverhoopt een dier dood gaat, is er sectie te verrichten en zijn de leverbotten in de lever aan te tonen.

Behandelingen kleine herkauwer

Middelen tegen leverbot

Er zijn twee soorten middelen. Middelen die triclabendazol als werkzame stof hebben (Endex, Fasinex of Tribex) werken tegen zowel de larven als de levende leverbot. Daarnaast zijn er middelen die enkel tegen de volwassen stadia werken, zoals Flukiver combi en Ivomec plus. 

Evenals bij ontwormen is het van belang om 3 weken na de behandeling een mestmonster te laten onderzoeken of de behandeling heeft gewerkt, dit in verband met resistentie.

Nieuws en nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Actuele berichten over gezondheidsproblemen, nieuws uit de praktijk, regelgeving, nieuwe producten en behandelingen.

Wilt u meer weten of heeft u een opmerking, neem contact met ons op.

Landbouwhuisdieren

Pinkengriep bij jongvee

Pinkengriep is een verzamelnaam voor longontsteking bij kalveren veroorzaakt door bepaalde virussen en bacteriën. De bacteriële infectie kan beoordeeld worden met antibiotica, maar voor de

Lees verder »