logo-liesvelt-202303

Melkvee

Ons doel is om gezamenlijk met de melkveehouder te werken aan een gezonde koppel en een bedrijf wat klaar is voor de toekomst. Wij staan dag en nacht voor u klaar.

De beste verzorging voor je melkvee

Gespecialiseerd in het behandelen van aandoeningen bij melkvee

De geborgde dierenartsen zijn gespecialiseerd in het behandelen van aandoeningen bij melkvee, zoals uierontsteking, baarmoederontsteking etc. Daarnaast kunnen we meer of minder uitgebreide bedrijfsbegeleiding verzorgen. Wanneer u een bedrijfsprobleem heeft denken we graag met u mee om te komen tot een praktische oplossing. Het dierenartsenteam, ondersteund door enthousiaste dierenartsassistentes en administratief medewerkers met kennis van het vak, staat dag en nacht voor u klaar.

Preventie loont!

Bedrijfsbegeleiding door middel van het Vetwerk® programma voor melkvee. In vergelijking met vroeger doen we nu meer preventief werk, zoals bedrijfsbegeleiding op het gebied van met name vruchtbaarheid en de transitieperiode, maar ook specifieke begeleiding van de uiergezondheid, klauwen of jongvee. Sinds een aantal jaar werken we met een digitaal programma Vetwerk®.

Wilt u als veehouder gezamenlijk werken aan bepaalde doelen om bijvoorbeeld meer structuur in de werkzaamheden krijgen, dan kan begeleiding door de dierenarts met het digitale programma Vetwerk® een goede optie zijn. 

Bloedonderzoek liggende koe

Melkziekte
Door middel van bloedonderzoek is er meer informatie te verkrijgen en kunnen we in bepaalde situaties beter tot een diagnose komen. Allereerst kunnen we het gehalte van calcium en fosfor bepalen in het bloed, zodoende weten we of er sprake is van melkziekte. Door middel van een bloedmonster kunnen we dit onderzoeken op de praktijk en is er binnen een paar uur een uitslag. Aan de hand van de uitslag bespreken we de therapie.

Spierschade
Daarnaast kan er sprake zijn van een beschadiging. Door de spierwaarde (CPK) te meten, kunnen we een inschatting maken of de koe nog overeind zal komen. Bij een respectabele waarde zal er therapie middels medicatie besproken worden en bepaald worden of overige therapie zoals een waterbad een optie is.

Nieuws en nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Actuele berichten over gezondheidsproblemen, nieuws uit de praktijk, regelgeving, nieuwe producten en behandelingen.

Wilt u meer weten of heeft u een opmerking, neem contact met ons op.

Landbouwhuisdieren

Pinkengriep bij jongvee

Pinkengriep is een verzamelnaam voor longontsteking bij kalveren veroorzaakt door bepaalde virussen en bacteriën. De bacteriële infectie kan beoordeeld worden met antibiotica, maar voor de

Lees verder »