logo-liesvelt-202303

Jongvee

De belangrijkste aandoeningen bij jongvee zijn diarree en longproblemen. Een goede biestvoorziening draagt voor het grootste gedeelte bij aan een probleemloze opfok.

Een volledig overzicht

Biest

Biest vormt de basis van een goede start bij elk kalf. Elk kalf moet binnen 24 uur (liefst binnen 12 uur) voldoende biest (2 L binnen 2 uur en 6 L binnen 24 uur) binnen krijgen van goede kwaliteit. Biest meten is daarom het advies. Dit kan met een refractometer. Goede biest heeft een waarde boven de 24. 

Goede biest start bij de droogstand. Voldoende eiwit, mineralen, vitamines en sporenelementen in het droogstandsrantsoen zorgen voor een goede biestkwaliteit en een goed ontwikkeld darmpakket van het kalf. Mineralen voorziening dient dagelijks gegeven te worden voor een continu bloedspiegel. Dit kan enkel bewerkstelligd worden met een bolus of direct in het voer. Om te bepalen of de droogstand goed verloopt, kunt u de droogstandscheck laten uitvoeren. Daarvoor moeten 5 bloedjes van koeien tussen de 21-2 dagen voor afkalven onderzocht worden.

Wanneer u de totale biestvoorziening wilt meten is bloedonderzoek van het kalf de beste optie. Er wordt dan van 5 kalveren, tussen de 2 en 7 dagen oud, bloed afgenomen en onderzocht op antistoffen niveaus (IgG).

Pinkengriep

Pinkengriep bestaat uit meerdere verwekkers (virussen en bacteriën). Pinkengriep komt vaak al op jonge leeftijd voor. Meestal begint het met een kalf welke wat flauw is. Vroeg ingrijpen voorkomt erger, slijters of zelfs doodgaan.

Wanneer u geconfronteerd wordt met longproblemen (hoesten, neusuitvloeiing, snelle ademhaling etc) dan kunt het best contact opnemen om de verwekker te achterhalen. Uiteraard moeten zieke dieren behandeld worden met een ontstekingsremmer en antibiotica. Door middel van een longspoeling, swab en/of bloedonderzoek kunnen we de verwekker achterhalen en maatwerk leveren. Wanneer we bloedonderzoek uitvoeren wordt er van 5 kalveren bloed genomen waarbij we een QuickScan laten uitvoeren. Door middel van deze scan wordt gekeken in welke mate dieren bepaalde verwekkers hebben doorgemaakt.

De aanpak en preventie van luchtweginfecties is per bedrijf verschillend. Preventie start bij een goede biestvoorziening en een optimaal klimaat (bijvoorbeeld voorkomen van ammoniak damp of trek). Daarnaast kunt u de kalveren vaccineren. Er zijn verschillende vaccinatiemogelijkheden. Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop de kalveren ziek worden. Het belangrijkste wat betreft vaccineren is; begin op tijd!! Begin uiterlijk augustus/september, hierdoor zijn de kalveren gedurende de natte koude maanden beschermd.

Het vaccinatieschema welke wij hanteren is:

  • Neusenting tegen 2 virussen in de leeftijd van dag 0-7 (na 3 dagen bescherming met een duur van 3 maanden)
  • 1e Enting onder de huid tegen virussen en bacteriën op een leeftijd van 14 dagen
  • 2e Enting onder de huid tegen virussen en bacteriën op een leeftijd van 14 dagen (vanaf nu zijn de dieren 6 maanden beter beschermd)

 

Wanneer u mee wilt doen met de neusenting komen we elke week langs om de kalveren tussen dag 0 en 7 van een neusenting te voorzien. Wanneer het enkel de neusenting is, rekenen wij geen visite.

Diarree

Een goede aanpak van kalverdiarree voorkomt problemen zoals achterblijvers of zelfs dode kalveren. Door middel van een mestmonster (kunnen wij direct uitvoeren bij u op het bedrijf) is de verwekker te achterhalen. In de eerste dagen na de geboorte is er meestal sprake van een E.coli, rond dag 7-10 Rotavirus, coronavirus en Cryptosporidium. Op latere leeftijd komt nog al eens Coccidiose voor. 

Uiteraard is de biestvoorziening, hygiëne en een goed klimaat (dik in het stro) en een juiste manier van (kunst)melk verstrekken en aanmaken ook hier van levensbelang. Een kalverdekje kan ontzettend goede diensten bewijzen. Wanneer uw kalf diarree heeft kunt u het best elektrolyten verstrekken, pijnstilling en darmontspanners inspuiten.

Vaccinatie kalverdiarree

Een maatregel welke de preventie van diarree (mits aangetoont met mestonderzoek) een flinke duw in de goede richting kan geven, is vaccinatie. Door de moederdieren 12 tot 3 weken voor afkalven te voorzien van eenmalige vaccinatie wordt er zogenaamde superbiest gemaakt. Het belang van een juiste biestvoorziening en droogstandsrantsoen blijft onveranderd. Enkel goede biest bevat de antilichamen welke door middel van de vaccinatie in de biest zijn opgenomen.

Nieuws en nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Actuele berichten over gezondheidsproblemen, nieuws uit de praktijk, regelgeving, nieuwe producten en behandelingen.

Wilt u meer weten of heeft u een opmerking, neem contact met ons op.

Landbouwhuisdieren

Pinkengriep bij jongvee

Pinkengriep is een verzamelnaam voor longontsteking bij kalveren veroorzaakt door bepaalde virussen en bacteriën. De bacteriële infectie kan beoordeeld worden met antibiotica, maar voor de

Lees verder »