logo-liesvelt-202303

Bedrijfsbegeleiding vruchtbaarheid en Vetwerk®

Om met u als veehouder gezamenlijk te werken aan bepaalde doelen of om bijvoorbeeld meer structuur in de werkzaamheden te brengen kan begeleiding door de dierenarts een goede optie zijn. Een groot deel van onze veehouders maakt al gebruik van een 2,4,6 wekelijkse begeleiding. Sinds 2 jaar maken we gebruik van Vetwerk®, waardoor we middels een laptop bij u in de stal direct alle gegevens digitaal kunnen invoeren.

Voorkomen is beter dan genezen

Vele voordelen

Het voordeel voor u is dat u alle gegevens direct digitaal hebt, waardoor alle behandelingen verantwoord en opgeslagen worden (zoals behandelingen met hormonen bijvoorbeeld). Daarnaast is de data te verzamelen, waardoor direct handelen per individuele koe mogelijk is, maar ook trends in de koppel waargenomen kunnen worden. Overigens is deelname of het gebruik van Vetwerk® NIET verplicht. Naast de beoordeling van de koeien in de stal, kunnen we u helpen met de analyse van de MPR gegevens. Bijvoorbeeld het bespreken van de attentiedieren ketose en/of celgetal. Welke dieren wel of niet behandelen. Een specifieke aanpak is dan mogelijk, omdat er geregeld bezoeken plaatsvinden.

Vruchtbaarheidsbegeleiding bij melkvee

Verschillende opties zijn mogelijk:

  • Vruchtbaarheidsbegeleiding door middel van echo (scannen) van de baarmoeder en de eierstokken.
  • Vruchtbaarheidsbegeleiding en het scoren van verse koeien en droge koeien. Laatst genoemde moet middels Vetwerk® om de scores te kunnen verwerken.*

 

* Het scoren van verse koeien op onder andere body conditie score, pensvulling, baarmoeder (schoon of niet) en ketone in de urine (maat voor slepende melkziekte). Bij de droge koeien is de body conditie score en de pensvulling belangrijk. Door de droge en de verse koeien te scoren is het conditieverloop begin lactatie te monitoren en bij te sturen. Het totaal zorgt voor een betere start gedurende deze zeer kwetsbare periode. Deze periode is met name vanaf dag 3-21 in de lactatie. Controle om de 2-3 weken heeft de voorkeur om geen koeien te missen

Kosten behandeling

  • Er wordt GEEN visite gerekend.
  • Enkel de tijd wordt gerekend.
  • Abonnementskosten van Vetwerk betalen wij!

Voorkomen is beter dan genezen!

Nieuws en nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Actuele berichten over gezondheidsproblemen, nieuws uit de praktijk, regelgeving, nieuwe producten en behandelingen.

Wilt u meer weten of heeft u een opmerking, neem contact met ons op.

Landbouwhuisdieren

Pinkengriep bij jongvee

Pinkengriep is een verzamelnaam voor longontsteking bij kalveren veroorzaakt door bepaalde virussen en bacteriën. De bacteriële infectie kan beoordeeld worden met antibiotica, maar voor de

Lees verder »