logo-liesvelt-202303

Uiergezondheid

In de afgelopen decennia zijn er grote stappen gezet in de antibioticareductie binnen de melkveesector. Met name de aanpak van mastitis en celgetal hebben hiertoe geleidt. Een goede totale aanpak van beide problemen zorgt niet alleen voor meer werkplezier, maar ook voor minder melkderving.

Een preventieve aanpak

Aanpak uiergezondheid bij melkvee

Een preventieve aanpak focust zich op de bespreking van de MPR gegevens (attentiedieren, celgetal dieren). Door een koppeling te maken met Vetwerk® zijn er voor ons nog meer gegevens in te zien. Deze gegevens worden bij bedrijven die in de begeleiding zitten, om de paar weken, meer of minder uitgebreid besproken. Dit is met name afhankelijk van het probleem.

Aanpak van een bestaand mastitis of celgetal probleem of het onderhouden van een celgetal rond de 100-120.000 cellen zal ongeveer hetzelfde zijn. Allereerst moet de verwekker in beeld worden gebracht door middel van tankmelk en individueel melkonderzoek van de koe. Monsters hiervoor kunnen via ons worden opgestuurd naar de gezondheidsdienst of bij ons worden onderzocht. De gezondheidsdienst voorziet van een uitgebreidere uitslag (goed voor historieopbouw). Dit neemt een aantal dagen in beslag voordat er een uitslag is. Bij ons is binnen 24 uur de verwekker bekend en na 48 uur de gevoeligheid.

Aan de hand van de verwekker is het mogelijk de specifieke aanpak te formuleren. De verwekker kan omgeving- dan wel koegebonden zijn.  Beide hebben een verschillende aanpak.

Vaccinatie

Het is mogelijk om te vaccineren tegen bepaalde mastitis/celgetal verwekkers. Het vaccin (Startvac®) biedt bescherming tegen Staphyloccus Aureus, E. Coli en CNS, en er is een vaccin (Ubac®) welke bescherming biedt tegen Streptococcus Uberis. 

Mocht u interesse hebben dan is het mogelijk om een melkmonster gratis te laten onderzoeken via het bedrijf Hipra. De uitslag kan op verzoek besproken worden, tijdens een gratis bedrijfsbezoek, met een specialist. 

Vaccineren kan enkel iets toevoegen wanneer daadwerkelijk de verwekker aanwezig is en er op totale aanpak wordt ingezet. Alleen vaccineren zal een tegenvallend effect hebben. 

Nieuws en nieuwsbrief landbouwhuisdieren

Actuele berichten over gezondheidsproblemen, nieuws uit de praktijk, regelgeving, nieuwe producten en behandelingen.

Wilt u meer weten of heeft u een opmerking, neem contact met ons op.

Landbouwhuisdieren

Pinkengriep bij jongvee

Pinkengriep is een verzamelnaam voor longontsteking bij kalveren veroorzaakt door bepaalde virussen en bacteriën. De bacteriële infectie kan beoordeeld worden met antibiotica, maar voor de

Lees verder »